De komst van de digitale camera gaf me de gelegenheid om met fotografie te experimenteren, en er dus meer van te begrijpen.

Ik maak voornamelijk natuurfoto's, maar ook de stedelijk omgeving heeft mijn interesse.

Naar het "andere beeld" blijf ik op zoek.  

Reacties zijn welkom.